De incidentie van diabetes mellitus bij 0-19 jarigen in nederland (1988-1990) [The incidence of insulin-dependent diabetes mellitus (IDDM) in the age group of 0-19 years in the Netherlands (1988-1990]