Toename van het aantal vroeggeboorten in Nederland: Vergelijking van 1983 en 1993 [ Increase of preterm birth in the Netherlands in 1993 compared with 1983 ]