Arbeidsongevallen in de sector industrie en delfstofwinning