Het gebruik van ethologische gedragsmetingen bij de diagnostiek van sociale deprivatie [The use of ethological behaviour measurements for the diagnosis of social deprivation]