Effecten van de inzet van non-human intelligent collaborators op opleiding & training [V1719]