Intersectorale allianties. Een literatuurstudie en onderzoeksraamwerk