Erkennen van informeel leren bij laagopgeleide uitzendkrachten