De betekenis van de dierziekten voor de volksgezondheid