Ervaringen met kiemvrije en 'ziektevrije' dieren en hun betekenis voor de kliniek