Tandheelkundige verzorging jeugdige ziekenfondsverzekerden. 2. Prevalentie en behandeling van orthodontische afwijkingen tussen 1987 en 1999 [Oral health care in young people insured by a health insurance fund. 2. Prevalence and treatment of malocclusions