Het grafmonument van Maarten Tromp in de Oude Kerk in Delft: Onderzoek naar het aantastingsmechanisme van Doornikse kalksteen