Vragen naar de mate van lichamelijke activiteit: Onderzoek naar de test-hertest betrouwbaarheid en congruente validiteit van een vragenlijst [Questions on the amount of physical activity]