Arbeidskwaliteit moet een indicator voor brede welvaart zijn