Kort overzicht van voor de praktijk bruikbare gegevens uit de in dit supplement gepresenteerde artikelen