Dutch vascular dementia study ; doelstellingen en studie-opzet