De invloed van tevredenheid met type en omvang van het contract op de betrokkenheid van medewerkers