Relatie tussen deeltjes en bacteriën in de OK (Relation between particles and micro-organisms in an operating theatre)