Het gedrag van elektronische warmtekostenverdeelsystemen onder verschillende bedrijfsomstandigheden