Het functionele visuele veld als een indicator voor de werklast [The functional visual field as an indicator of workload]