Gedrag in stedelijke distributie: Analyse van gedragsbepalende factoren in twee stedelijke distributie concepten