De invloed van functietype op het verband tussen leeftijd en inzetbaarheid