Geneeskundige hulpverlening in wegtunnels: Aanbevelingen voor de inrichting van een gewondennest