NEA 2020 tabellen specifiek voor de sector Primair Onderwijs