Slaaphouding en toedekken van zuigelingen in het najaar van 1994 [Sleeping positions and bed clothes of infants in the autumn of 1994]