Een verkennend onderzoek naar de relatie tussen borstvoedingsduur en tevredenheid