Vergelijking van meet- en rekenresultaten voor de Whiswall