Aanwezigheid en effecten van medezeggenschap in Nederland [Prevalence and effects of co-determination in the Netherlands]