Verwijdering van fosfaat uit drainagewater: Elektroagulatie biedt perspectieven