Meerjarenprogramma 2015-2018 : Thema ICT : Bijstelling 2016