Restlevensduur voorgespannen betonbuizen van een waterleiding