De Reimerath-trachiet: Geologie en gebruik van een vergeten trachiet