Ontwikkeling van methoden voor het vaststellen van mogelijke blootstelling aan mutagene en carcinogene stoffen in de industrie: Literatuurstudie uitgevoerd in opdracht van het Directoraat-Generaal van de Arbeid door het Medisch Biologisch Laboratorium TNO