Fysieke belasting van handmatig en mechanisch straatmaken