Leergang Effectief Ontwikkelingsgericht Leidinggeven (EOL): Naar een lerende organisatie