Meerwaarde van een lerend netwerk, casus National Inzetbaarheidsplan