Impact, bruikbaarheid en validiteit van de niosh-methode voor het beoordelen van handmatig tillen