Toepassing internet in de bouw. Zaak van lange adem. Forumgesprek