Voordrachten van de vakantie-leergang voor warmtetechniek gehouden op 28 en 29 augustus 1973