De reactie van ali-esterase met diisopropylfosforofluoridaat