Jongeren, seksualiteit, preventie en hulpverlening. Een verkenning van de situatie in 2002