Produktveiligheid: Maatregelen en werkwijze om te voldoen aan de vleesproduktenrichtlijn 92/5 EEG in het bijzonder artikel 7