Enkele beschouwingen aangaande voorlichting en propaganda op gezondheidsgebied