3D-kinematische modelvorming ten behoeve van kwantitatieve beschrijving van houdingen en bewegingingen