Het nieuwbouw-, sloop- en transformatietempo per gebruiksdoel, volgens de BAG