Intersectorale samenwerking rondom een gezonde wijk [Intersectoral coalitions to realize a healthy neighborhood