Gezonde levensverwachting, een eigentijdse maat voor de volksgezondheid [Healthy life expectancy, a contemporary indicator for public health]