Zelfstandigen in de Europese Unie en de Verenigde Staten