Gewichtsverlies, serumnatriumconcentratie en restverschijnselen bij patiëntjes met hypertone dehydratie door onvoldoende borstvoeding [Weight loss, serum sodium concentration and residual symptoms in patients with hypernatremic dehydration caused by insuf