De medische aanstellingskeuring als selectie-instrument