Plasminogeenactivatoren in adenocarcinomen van het colon